Prawo Autorskie

Informacje dotyczące zagadnień związanych z prawem autorskim

Skontaktuj się z nami
(22) 412 57 55

Kategoria: Przestępstwa przeciwko mieniu

Ochrona praw autorskich

Ochrona praw autorskich

Prawa autorskie – zarówno osobiste, jak i majątkowe – podlegają ochronie. Realizacja prawa do ochrony odbywa się w dwóch etapach. W pierwszym – przedsądowym – dysponent danego prawa zwraca się o dobrowolne zaniechanie naruszeń oraz ewentualne naprawienie szkody. Gdy to nie przyniesie rezultatów, ochrony można dochodzić również na drodze powództwa cywilnego. W określonych przypadkach ustawa […]

Czytaj dalej