Prawo Autorskie

Informacje dotyczące zagadnień związanych z prawem autorskim

Skontaktuj się z nami
(22) 412 57 55

Prawo autorskie - lex loci protectionis

Ochrona praw autorskich

Ochrona praw autorskich

Prawa autorskie – zarówno osobiste, jak i majątkowe – podlegają ochronie. Realizacja prawa do ochrony odbywa się w dwóch etapach. W pierwszym – przedsądowym – dysponent danego prawa zwraca się o dobrowolne zaniechanie naruszeń oraz ewentualne naprawienie szkody. Gdy to nie przyniesie rezultatów, ochrony można dochodzić również na drodze powództwa cywilnego. W określonych przypadkach ustawa […]

Czytaj dalej

Definicja utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Definicja utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Umiejscowienie utworu w systemie prawa autorskiego Utwór, rozumiany jako rezultat działalności twórczej, znajduje się w samym centrum systemu prawa autorskiego i stanowi dla niego punkt odniesienia. Wyrazem tego jest chociażby fakt, że definicji utworu poświęcony jest już art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Ustawowa definicja utworu […]

Czytaj dalej

Status prawny utworu stworzonego w ramach stosunku pracy

Status prawny utworu stworzonego w ramach stosunku pracy

Utwór pracowniczy jako przedmiot praw autorskich Na wstępie trzeba podkreślić, że zasadą prawa autorskiego jest, że prawa autorskie majątkowe do utworu przynależą jego twórcy. Mogą być oczywiście przedmiotem obrotu i dziedziczenia, niemniej powstają w momencie wykreowania (ustalenia) utworu i ich dysponentem jest autor. Art. 12 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych wprowadza wyjątek od […]

Czytaj dalej

Obrót prawami autorskimi – różnica pomiędzy przeniesieniem praw autorskich, a udzieleniem licencji

Obrót prawami autorskimi – różnica pomiędzy przeniesieniem praw autorskich, a udzieleniem licencji

Prawa autorskie majątkowe jako przedmiot obrotu Na wstępie należy przypomnieć, że możliwość obrotu prawami autorskimi dotyczy tylko i wyłącznie praw majątkowych, jako że autorskie prawa osobiste są niezbywalne i nierozerwalnie związane są z twórcą utworu. Sposoby przeniesienia praw autorskich Polski system prawa autorskiego wprowadza dwie podstawowe drogi przejścia praw autorskich na inną osobę. Pierwszy sposób […]

Czytaj dalej

Co odróżnia autorskie prawa osobiste od autorskich praw majątkowych

Co odróżnia autorskie prawa osobiste od autorskich praw majątkowych

Skąd się bierze podział na autorskie prawa osobiste i majątkowe? Polski system prawa autorskiego usankcjonowany został ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Akt ten jest podstawowym źródłem praw autorskich i to właśnie z niego wynika fundamentalny podział na prawa osobiste i majątkowe. Czym są autorskie prawa osobiste Zgodnie […]

Czytaj dalej